R.H. Warring - Introducing Digital Circuits

84 Practical IC Projects – R.H. Warring – Introducing Digital Circuits

Timp de citit: 2 minute

Autor: Ronald Horace Warring
An aparitie: 1980
Editura: Lutterworth Press
Printed in the United States of America

Despre ce este vorba?

Circuitele integrate (cau IC-urile) sunt elemente de baza folosite in asamblarea circuitelor electronice moderne. Aceastea salveaza mult timp in constructiile electronice si ofera performante mai bune decat circuite similare construite din componente "separate". Exista mii de tipuri diferite de circuite integrate, fiecare dintre ele fiind adaptabil la mai multe circuite de lucru diferite.

Cartea explica si "clasifica" circuitele integrate in termeni simpli. Acesta acopera diferitele moduri de lucru a celor mai simple IC-uri (Op-Amps) si descrie o gama intreaga de circuite electronice bazate pe circuite integrate ieftine. Cartea contine 84 de circuite electronice diferite.

Strucura generala a cartii

 1. Introduction to Integrated Circuits
 2. General Purpose ICs (Arrays)
 3. Op Amps
 4. Audio Amplifiers
 5. Heat Sinks
 6. Complete Radio Circuits
 7. Multivibrators
 8. Voltage Regulators
 9. Electric Motor Speed Controllers
 10. Fillers
 11. Introducing Digital Circuits
 12. Electronic Organs
 13. Miscellaneous Circuits

Lista circuitelor electronice prezentate

1.4 IC Radio
2.2 Voltage Regulator
2.4 Voltage Regulator
2.5 Astable Multivibrator
2.6 High gain Amplifier
2.7 Constant Current Supply
2.8 Constant Voltage Supply
3.2 Op Amp Adder
3.3 Non inverting Adder
3.4 Inverter
3.5 Non inverting Adder
3.6 Adder/Subtractor
3.7 Integrator
3.8 Differentiator
3.9 Differential Amplifier
3.10 Log Amplifier
3.11 Logarithmic Calculator
3.12 Voltage Follower
3.13 Voltage to Current Converter
3.14 Current to Voltage Converter
3.15 Op Amp as Current Source
3.16 Basic Multivibrator Circuits
3.17 Simple Schmitt Trigger
3.18 Schmitt Trigger
3.19 Capacitance Multiplier
4.1 Single stage Amplifier (gain 100)
4.2 Single stage Amplifier (gain 100-200)
4.3 Single stage Amplifier (gain 80-120)
4.4 Cascaded Amplifier (gain 7000)
4.5 High-gain Cascaded Amplifier (gain 700,000)
4.6 Audio Amplifier
4.9 Audio Amplifier for 4 ohm Loudspeaker
4.10 10 watt Amplifier
4.12 Stereo Amplifier
4.13 Powerful Bridge Amplifier
4.14 Simple 2 x 6 watt Stereo Amplifier
6.1 Basic Working Radio
6.2 IC Radio with Transistor Amplifier
6.3 Complete High -quality IC Radio
6.4 AM/FM Receiver
6.5 FM Receiver Front End
7.1 Square Wave Oscillator
7.2 Pulse Generator
7.3 Audio Tone Generator
7.4 Adjustable Multivibrator
7.5 Flashing Light Circuit
7.6 LED 1 – second Flasher
7.7 Free running Pulse Generator
8.1 Basic DC Supply with Regulation
8.2 Voltage Regulator
8.4 Adjustable Voltage Regulator
8.5 Voltage Regulator with Zener Diode
8.6 Voltage Regulator with Transistor
8.7 Regulated Split Supply
9.1 Electric Motor Speed Controller
9.2 Electric Motor Speed Controller
10.2 Low Pass Filter
10.2 High Pass Filter
10.4 Notch Filter
10.5 High – Q Notch Filter
11.6 1 bit Memory
11.7 Flip-Flop Circuit
11.8 J-K Flip-Flop
11.9 D-type Flip-Flop
12.1 Master Oscillator for Electronic Organ
12.2 Basic Electronic Organ Circuit
12.3 Sustain Circuit for Organ
12.4 Decay Control for Organ
12.5 Organ Percussion Circuit
13.1 Hi-Fi Tone Control
13.3 Simple Hi-Fi Tone Control
13.4 Treble and Bass Tone Control
13.5 Tone Control for Dual Supplies
13.6 Automatic Brightness Control for LEDs
13.7 LED Tuning Indicator
13.8 Car Thief Alarm
13.10 Ice Warning Indicator
13.11 Digital Voltmeter
13.12 Infra-Red Transmitter
13.13 Infra-Red Receiver
13.14 Simpler Infra-Red Receiver
13.15 Electronic Rev Counter
13.16 Quartz Crystal Clock Circuit
13.17 Alarm for Quartz Crystal Clock

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here