Dispozitive optoelectronice

Dispozitive optoelectronice – fotodioda, fototranzistorul, dioda luminescenta si optocuplorul

Timp de citit: < 1 minut

Ce prezinta lucrarea?

In lucrare se studiaza caracteristicile statice pentru urmatoarele dispozitive optoelectronice: fotodioda, fototranzistorul, dioda luminescenta si optocuplorul.

Considetatii teoretice

In general purtatorii apar intr-un semiconductor datorita excitarii electronilor din banda de valenta sau de pe nivelele donoare si deplasarea acestora in banda de conductie.

Daca semiconductorul este iluminat apar purtatorii de sarcina suplimentari cu energie mai mare (purtatori liberi). Deci iluminand un semiconductor concentratia purtatorilor liberi devine

n = n0 + ∆n
p = p0 + ∆p

unde n0, p0 sunt concentratiile de echilibru ale electronilor si golurilor, iar ∆n, ∆p sunt concentratiile electronilor si golurilor aparute ce urmare a injectiei optice.

Dispozitivele optoelectronice se impart in: dispozitive fotodetectoare, dispozitive fotoemitatoare si modulatoare optoelectronice.

Functionarea dispozitivelor fotodetectoare

Functionarea dispozitivelor fotodetectoare se bazeaza pe absortia radiatiei electromagnetice in corpul solid si generarea de purtatori de sarcina prin efect fotoelectric.

Efectul fotoelectric poate fi extern cand purtatorii parasesc materialul si intern cand purtatorii se elibereaza din reteaua cristalina.

Structura lucrarii

  • Consideratii teoretice
  • Fotodioda
  • Fototranzistorul
  • Dioda luminiscenta
  • Optocuplorul
  • Desfasurarea lucrarii
  • Continutul referatului

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here