Revista Tehnium nr.3 – International, 2000

Revista Tehnium nr.3 – International, 2000 – Ce este un avertizor cu ultrasunete?

Timp de citit: 2 minute

Principalele subiecte discutate:

1. Sursa de tensiune stabilizata

Alimentarea unui bloc electronic cu o tensiune continua de valoare constantă, indiferent de consumul de curent al acestuia, reprezintă o cerinţă obligatorie pentru buna funcţionare şi obţinerea finală a unor performanţe superioare. Tehnica circuitelor integrate a făcut progrese deosebite şi în acest domeniu.

Utilizându-se circuite integrate specializate, s-au obţinut montaje de tip stabilizator de tensiune cu gabarit minim şi, totodată, performanţe electrice excelente.

Aceste montaje prezintă însă un inconvenient major, şi anume: la apariţia oricărui defect, în 90% din cazuri trebuie înlocuit circuitul integrat specializat, piesă scumpă şi nu de puţine ori greu de găsit pe piaţă (varianta identică).

Montajul prezentat în propune realizarea unei surse de tensiune continuă stabilizată prin folosirea unor componente electrice active (tranzistoare) uşor de procurat sau recuperate din alte montaje.

Deşi gabaritul final al montajului este "ceva mai mare" ca la un stabilizator de tensiune cu circuit integrat, faptul este pe deplin compensat de simplitatea montajului, bunele sale performante şi, mai ales, de posibilitatea imediata de realizare practică sau depanare…

2. Lumina dinamica

Se propune constructorilor amatori un montaj simplu, cu un număr redus de piese, cu ajutorul căruia se poate obţine efectul numit "lumină dinamică".

Schema conţine un generator de semnale dreptunghiulare realizat cu 1/2 din capsula CDB 413E. Perioada de oscilaţie este dictată de constanta RC. Valorile acestor componente se pot modifica în limite destul de largi pentru a obţine frecvenţa dorita (totuşi, R nu se poate micşora sub 200 Ohm)…

3. Termometru electronic

Termometrul foloseste un amplificator de instrumentaţie. Aceste amplificatoare sunt amplificatoare diferenţiale cu amplificarea A finita, foarte precis reglabila şi cu impedanta de intrare si RMC (rejectia de mod comun) de valori foarte mari.

Drept senzor de temperatura s-a folosit circuitul integrat BM135A. Acest circuit se comporta ca o dioda Zenner a cărei tensiune de stabilizare creşte cu 10 mV/K. Amplificatorul diferenţial este format din 3/4 BM324. Pentru transformarea semnalului analogic în semnal digital şi afişarea lui s-a folosit MMC 7107.

4. Avertizor cu ultrasunete

Acest avertizor de ultrasunete a fost conceput pentru a avertiza patrupedele, in special cainii, de un pericol iminent fara a deranja oamenii, de la care se asteapta un comportament mai prudent in traficul rutier…

5. Radioreceptor sincrodina pentru banda de 80 M

Radioreceptorul prezentat foloseşte la antrenamentele şi concursurile de radiogoniometrie, functionand în banda de 80 m/3.5 MHz. Aparatul a fost realizat şi experimentat cu foarte bune rezultate la concursuri. Principiul de funcţionare se bazează pe mixarea directă (sincrodinare) a semnalului receptionat cu semnalul unui oscilator local având frecvenţa identică cu cea a purtătoarei, rezultând direct semnalul de modulaţie de audiofrecventă.

Surse:

http://blog.copcea.ro

https://archive.org/

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here