Sisteme de achizitie si generare a datelor

Sisteme de achizitie si generare a datelor – Alegerea senzorilor Si a traductoarelor

Timp de citit: < 1 minut

Ce sunt sistemele de achizitie si generare a datelor?

Sistemele de achizitie de date sunt sisteme complexe de supraveghere a unor procese in care intervin, de regula, mai multe marimi fizice.

Ele realizeaza prelevarea, prin intermediul unor traductoare adecvate, de semnale analogice sau numerice (in functie de natura traductorului), in scopul memorarii, transmiterii sau prelucrarii informatiei achizitionate.

Cum se face memorarea datelor?

Memorarea poate fi facuta direct sau dupa prelucrarea datelor, pe intervale de timp mai lungi, medii sau scurte.

Transmiterea datelor e necesar a fi facuta pe distante mai lungi sau mai scurte. Prelucrarea informatiei poate consta in operatii simple (comparari), pana la prelucrari matematice complicate (integrari, diferentieri, medieri, calcul de transformate Fourier, etc.).

Scopul prelucrarii difera de la caz la caz: comanda unui proces (industrial, militar, de cercetare), sau numai informare asupra evolutiei procesului prin vizualizarea datelor.

Structura cursului

  • Ce sunt sistemele de achizitie si generare a datelor? (partea 1)
  • Alegerea senzorilor si a traductoarelor (partea a 2-a)
  • Clasificarea senzorilor/traductoarelor (partea a 2-a)
  • Alegerea senzorilor de temperatura (partea a 2-a)

Pentru a intelege mai bine functionarea sistemelor de achizitie si generare a datelor, am atasat materialul video de mai jos:

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here