Buletin tehnic - Electronica Bucuresti Nr.1

Buletin tehnic – Electronica Bucuresti Nr.1 – Tehnologia tranzistoarelor

Timp de citit: < 1 minut

Autor: Ing. Statnic Eugen
An aparitie: 1976

Ce prezinta lucrarea?

Materialul prezentat este un intrumator practic pentru semiconductorii utilizati la bunurile de folosinta indelungata din ramura electronica.

Pentru o mai buna cunoastere a functionalitatii tranzistoarelor in intelegerea limitelor de utilizare, pentru aprecierea posibilitatilor practice de inlocuire in timpul fabricatiei aparatelor si mai cu seama in procesul de service, este necesara si cunoasterea tehnologiilor cu care se fabrica tranzistoarele.

Cunoasterea tehnologiei de fabricatie ajuta la cunoasterea structurii interne a diferitelor familii si tipuri de tranzistoare si la cunoasterea proprietatilor fiecarei familii de tranzistoare, adica a parametrilor electrici si termici.

Cursul de tranzistoare prezentat in aceasta carte, va trata pe rand teme distincte, care intelese si invatate vor contribui la ridicarea nivelului tehnic al depanarilor.

Structura cartii

CAP I – Tehnologia tranzistoarelor

 • Tehnologia pregatitoare
 • Tehnologia tranzistoarelor aliate
 • Procesul de aliere
 • Prelucrarea suprafetelor
 • Tranzistoare difuzat-aliate (Drift sau DA) – EFT317, 319, 320
 • Difuzia
 • Tranzistoare aliat – difuzate (AF125 etc.)
 • Tehnologia MESA (AF106, 109R, 139, 239, 240, 279, 280)
 • Tehnologia MESA II
 • Tranzistoare planar epitaxiale

CAP II – Diode

 • Caracteristica directa a diodei
 • Tipuri si familii de diode

CAP III – Tranzistoare

 • Functionarea tranzistorului
 • Amplificarea in curent continuu
 • Amplificarea in curent alternativ
 • Curentii si tensiunile tranzistoarelor
 • Comportarea tranzistoarelor la curenti mari
 • Comportarea tranzistoarelor la tensiuni mari
 • Regimul normal si regimul invers al joctiunii emitor-baza
 • Puterea disipata la tranzistoarele de putere

CAP IV – Tranzistoare de putere cu siliciu

 • Tranzistoare simplu difuzate sau hometaxiale (2N3055)
 • Tranzistoare Epi-baza
 • Tranzistoare planar-epitaxiale de putere
 • Tranzistoare triplu difuzate
 • Timpii de comutatie la tranzistoarele de putere

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here