Dispozitive electromecanice - Constructie, functionare, relatii

Dispozitive electromecanice – Constructie, functionare, relatii

Timp de citit: < 1 minut

Mijloacele de masurare

Mijloacele de masurare reprezinta elemente de baza in orice proces de masurare. In curs se vor prezenta diferite tipuri de mijloace electrice de masurare, precum si o serie de elemente componente, mai des folosite in constructia mijloacelor de masurare electrice.

Ce sunt dispozitivele electromecanice?

Dispozitivele (instrumentele) electromecanice constituie componenta principala a aparatelor electrice de masurat analogice.

Orice dispozitiv electromecanic este constituit dintr-o parte mobila (echipamentul mobil) si o parte fixa (echipamentul fix).

Fac parte din categoria mijloacelor de masurare analogice, acceptand la intrare una sau mai multe marimi active de tip curent sau tensiune, iar la iesire ofera o marime unica care este de regula deplasarea unghiulara 'alpha' a echipamentului mobil fata de cel fix.

Functionarea dispozitivelor electromecanice

Functionarea dispozitivelor electromecanice se bazeaza pe aparitia unui cuplu de forte in camp electric sau magnetic, expresie a conversiei energiei electrice absorbita in procesul de masurare, in energie mecanica. Acest cuplu determina rotirea echipamentului mobil si se numeste cuplu activ (motor).

In raport de constructia propriu-zisa si implicit de modul de obtinere a cuplului activ, dispozitivele electromecanice se diferentiaza intre ele, principalele tipuri fiind: magnetoelectric, feromagnetic, electromagnetic, ferodinamic, elctrostatic si de inductie.

Structura cursului

 • Chestiuni generale
 • Regimul static de functionare
 • Regimul dinamic de functionare
 • Concluzii practice privind constructia si utilizarea dispozitivelor electromecanice
 • Elemente constructive comune
 • Dispozitivul magnetoelectric
 • Varianta constructiva normala
 • Varianta constructiva logometrica
 • Avantaje, dezavantaje, utilizari
 • Dispozitivul feromagnetic
 • Constructie, functionare, relatii
 • Avantaje, dezavantaje, utilizari
 • Dispozitivul electrodinamic
 • Constructie, functionare, relatii.
 • Varianta constructiva normala
 • Avantaje, dezavantaje, utilizari

Bibliografie:

http://www.roccas.ro/

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here