Minimizarea functiilor de comutare

Minimizarea functiilor de comutare – Optimizarea sistemelor

Timp de citit: < 1 minut

Ce prezinta lucrarea?

In aceasta lucrare sunt prezentate principalele metode de obtinere a celei mai simple forme de exprimare a functiilor de comutare (expresii booleene).

In practica suntem pusi in fata a doua probleme diferite: analiza circuitului, care consta in determinarea functiei de transfer, sau sinteza circuitului, in care pe baza functiei de transfer se determina structura circuitului.

Sinteza circuitului electric

In cazul sintezei se urmareste realizarea circuitului a carui expresie asociata este cea mai simpla. Pentru obtinerea formei celei mai simple se va face minimizarea expresiei canonice date.

Gasirea formei minime este importanta pentru analiza, dar mai ales pentru sinteza circuitelor de comutare care realizeaza functia ceruta, deoarece acestor forme le corespund circuite de comutare cu pret minim.

In literatura de specialitate sunt prezentate mai multe metode de minimizare ale functiilor booleene, fiecare dintre acestea prezentand anumite avantaje. In curs vor fi prezentate doar cateva dintre acestea, si anume cele mai reprezentative.

Structura cursului

  • Introducere
  • Metoda minimizarii functiilor pe baza axio melor si teoremelor algebrei booleene
  • Metoda diagramelor de minimizare
  • Determinarea formei minime disjunctive
  • Determinarea formei minime conjunctive
  • Folosirea metodei diagramelor la minimiarea functiilor incomplet definite
  • Minimizarea functiilor care au mai mult de patru variabile
  • Metoda Quine – Mc. Cluskey
  • Minimizarea sistemelor de functii booleene
  • Probleme

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here