Osciloscopul analogic HM303-6

Osciloscopul analogic HM303-6 – Determinarea impedantei de intrare

Timp de citit: < 1 minut

Autor: Universitatea Politehnica din Timisoara,
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii,
Departamentul Masurari si Electronica Optica
An aparitie: 2018

Ce prezinta lucrarea?

Se urmareste studierea osciloscopului analogic HM303-6 al firmei germane HAMEG. Lucrarea prezinta principiul de functionare al osciloscopului la nivel de schema bloc si facilitatile oferite de acesta.

In cadrul lucrarii practice se fac vizualizari si masurari ale unor semnale provenite din interiorul osciloscopului sau furnizate de alte aparate.

Ce este osciloscopul?

Un osciloscop este un aparat destinat vizualizarii si masurarii parametrilor semnalelor electrice provenite de la diverse circuite electronice (de exemplu montaje cu amplificatoare, circuite numerice, televizoare etc).

Se utilizeaza in cadrul constructiei, reglarii sau repararii dispozitivelor care contin astfel de circuite.

Structura lucrarii

1. Scopul aplicatiei

2. Structura si modul de functionare

  • Impedanta de intrare
  • Banda de frecventa
  • Butoane osciloscop
  • Determinarea impedantei de intrare
  • Masurarea amplitudinii si perioadei semnalului de intrare
  • Calibrarea osciloscopului
  • Figurile lui Lissajous

3. Desfasurarea lucrarii

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here