Buletin tehnic - Electronica Bucuresti Nr.2

Buletin tehnic – Electronica Bucuresti Nr.2 – Televizoarele Electronica Sport

Timp de citit: < 1 minut

Autor: Ing. Statnic Eugen
An aparitie: 1976

Ce prezinta cartea?

Acesta carte prezinta notiuni teoretice despre deflexia orizontala si verticala cu tranzistoare, si despre oscilatorul de cadre al televizorului "Sport". Pentru detinatorii de televizoare cu tub (in mare parte colectionari), acesta carte poate fi folosita pentru depanarea televizoarelor "Sport" fabricate de Electronica Bucuresti.

Toate televizoarele Electronica Sport au tuner analogic, FIF-UIF. Cum in Romania nu mai exista emisiuni TV analogice, ci doar digitale, aceste televizoare nu mai pot receptiona posturi TV "din aer".
Se mai pot receptiona doar in mod limitat, posturi TV transmise prin cablu, de la un furnizor (provider), sau cu ajutorul unui receptor digital terestru DVB-T2 pe post de tuner.
Aceste televizoare se mai pot folosi pe post de monitor la sistemele de supraveghere.

Schema televizorului Electronica Sport o gasiti aici.

Structura cartii

 • Deflexia orizontala cu tranzistoare
 • Etajul final de baleaj orizontal
 • Circuitul de deflexie real
 • Circuitul practic al unui etaj final de linii alimentat la 11V
 • Baleiajul orizontal cu recuperare serie-paralel
 • Etajul final de baleiaj orizontal at televizorului portabil "Sport"
 • Oscilatorul de linii, etajul de reactanta, comparatorul de faza si frecventa
 • Masuratori cheie la depanarea baleiajului orizontal
 • Oscilografiere
 • Baleiajul vertical cu tranzistoare
 • Etajul defazor si etajul final de baleiaj vertical al televizorului
 • Oscilatorul cu cadre al televizorului portabil "Sport"
 • Circuitul de preparare al impulsurilor de stingere pe cadre.

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here