Cum construim o sonerie cu senzor touch?

Cum construim o sonerie cu senzor touch?

Timp de citit: 2 minute

Inlocuirea clasicului buton de sonerie

Clasicul "buton de sonerie" (intrerupator simplu cu revenire) poate fi si chiar este inlocuit, in numeroase montaje de miniautomatizare, printr-un comutator electronic cu revenire instantanee sau temporizata, actionat prin intermediul unor senzori rezistivi sau al unor traductori de alta natura.

Exemplul descris in continuare ilustreaza aceasta "inlocuire" in cazul unui banal circuit de multivibrator cu tranzistoare, folosit pe post de sonerie.

Cum functioneaza circuitul?

Multivibratorul este alcatuit din tranzistoarele T1 si T2, condensatoarele C1, C2, rezistentele de baza, R2 si R3, si, respectiv, de colector, R1, R4. Un tranzistor suplimentar, T3, amplifica semnalul audio generat, pentru redarea acestpia intr-un difuzor, Dif.

Dupa cum se stie, pentru o tensiune de alimentare data frecventa unui asemenea oscilator este dictata, practic, de valorile lui C1, C2, R2 si R3. Observarn, insa, ca, la montajul de fata, in serie cu rezistenta R2 din baza lui T2 s-a intercalat circuitul emitor-colector a tranzistorului T5 (intre punctele A s B).

Atunci cand T5 conduce la saturatie, rezistenta sa emitor-colector este neglijabila in comparatie cu R2, astfel ca functionarea multivibratorului nu este practic afectata de prezenta lui T5.

Atunci insa cand T5 este blocat (rezistenta emitor-colector infinita), oscilatia multivibratorului inceteaza. Prin urmare, vom putea comanda pornirea si oprirea soneriei prin polarizarea corespunzatoare a bazei T5.

Pentru ca "semnalul" de comanda sa vehiculeze intensitati foarte mici de curent, intre baza lui T5 si circuitul de comanda a mai fost intercalat un etaj de amplificare in c.c., respectiv tranzistorul T4, avand factorul beta foarte mare.

Functionarea senzorului rezistiv (touch) S

Circuitul propriu-zis de comanda constituie divizorul de tensiune alcatuit din senzorul rezistiv S si condensatorul C3. Senzorul poate fi realizat, de exemplu, prin corodarea unei placute de textolit placat cu folie de cupru, realizand doua "zone" metalice foarte apropiate (pentru a putea fi atinse simultan cu un deget), dar perfect izolate intre ele.

Cel de-al doilea element al divizorului de comanda este un condensator, si nu o rezistenta, pentru ca s-a urmant mentinerea temporizata a soneriei.

Lista de componente necesare (cu echivalente)

R1 = 2k;
R2, R3 = 27k;
R4 = 1k;
R5 = 33 Ohm;
R6= 10 MOhm;
R7 = 1k;
C1, C2 = 33nF;
C3 = 1-10nF;
T1, T2, T4 = BC 107 (sau BC547, BC171);
T3 = BD 139 (sau BD 135, BD 137);
T5 = 2N2219 (sau 2N2222, BC547, BC171);
D1 = 1N4148 (sau 1N4007);
DIF = 1-4W;
1 x sonzor rezistiv touch (realizat in laborator);
K = intrerupator normal (pentru pornire/oprire alimentare circuit);
1 x contact terminal 9V (pentru alimentare)

Bibliografie:

Fiz. Alexandru Marculescu

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here