Cum construim un controler de volum up/down stereo in 16 trepte?

Timp de citit: 2 minute

Comod si silentios, fara a introduce zgomot electric in montaj, comparativ cu un potentiometru analogic, potentiometrul digital prezentat este realizat cu circuite integrate de uz general (nespecializate). Doriti sa aveti un controler de volum cu comanda electronica (up si down) in 16 trepte? Atunci va recomandam sa realizati acest montaj!

Descarca de aici schema electronica la o rezolutie mai buna.

Cum functioneaza schema electronica?

Elementele principale sunt cele doua comutatoare electronice de tipul 4066 (pentru cele doua canale). Comanda acestora se face in cod BCD (Binar Codat Decimal) de catre numaratorul binar (reversibil), modul CD 40193.

Comanda acestuia se face pe cele doua intrari: pentru numararea directa, pe pinul 5, iar pentru numararea inversa (descrescatoare) pe pinul 4. Comanda efectiva se face cu ajutorul celor doua push-butoane, notate cu S1-UP si S2-DOWN.

Daca doriti sa treceti direct in pozitia minima, atunci apasati butonul S3-RESET. Deci, comanda RESET, presupune atenuarea maxima a semnalului.

Reglarea volumului

Reglarea volumului se face prin conectarea combinata a patru rezistoare (R6-R9 pentru canalul stang si R9-R12 pentru canalul drept) carea realizeaza o incrementare sau decrementare relativ liniara, in 16 trepte, a semnalului de la iesire, comparativ cu cel de la intrare.

Generatorul de tact este realizat cu circuitul integrat LM555. Acesta furnizeaza semnalul corespunzator vitezei de incrementare (decrementare) a volumului. Montajul nu necesita nici un reglaj, daca este realizat corect. Sursa de alimentare trebuie sa fie foarte bine filtrata deoarece sunt comutate semnale audio.

Desenul circuitului imprimat

Desen sugestiv pentru modul de utilizare

Lista de componente necesare

R1, R2, R4 = 10k;
R3 = 150k;
R5, R9 = 1k;
R6, R10 = 2.2k;
R7, R11, R13, R14 = 4.7k;
R8, R12 = 8.2k;
R15 = 330k;
C1 = 10 uF;
C2 = 1 uF;
C3 = 100 nF;
SW1, SW2, SW3 = push butoane;
1 x LM555;
1 x CD40193 (CMOS presettable up/down counters);
2 x CD4066 (CMOS Quad Bilateral Switch);
5 x contacte terminale (pentru intrare audio stereo, iesire audio stereo si alimentare);

Bibliografie:

https://www.electronicsforu.com/ – Sheena K.
Revista Conex Club – nr.6 – 2006

7 comentarii

  1. I thought about something similar with a 74HC595 shift output register..

    Using multiple resistor dividers on the output, you can pick a range of voltages for a buck or boost converter. Eg. set to 3/5/9/12v via the feedback.

    Or like this, to control the output volume, it's been a while since I used 4000 series IC chips, this is a 4066..

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here