Electronica de putere. Convertoare statice

Electronica de putere. Convertoare statice – Convertoare nepoluante si filtre active

Timp de citit: < 1 minut

Autori: Florin Ionescu, Jean-Paul Six, Dan Floricau, Phelippe Delarue, Smaranda Nitu, Cristian Bogus
Editura: Tehnica
An aparitie: 1998

Ce sunt convertoarele statice?

Convertoarele statice de putere sunt echipamente statice complexe intercalate intre sursa de energie si receptor, avand rolul de a modifica parametrii energiei furnizate de sursa (valoare, forma, frecventa a tensiunii) tinand cont de cerintele impuse de receptor.

Convertoarele pot fi de asemenea montate intre doua surse de energie, pentru a face posibila functionarea simultana a acestora. Convertorul static are rol de receptor din punct de vedere al sursei de energie si rol de sursa de energie din punct de vedere al sarcinii.

Partea de putere a convertorului este realizata cu dispozitive semiconductoare de putere comandabile (tiristoare, tranzistoare) si/sau necomandabile (diode). Aceste dispozitive, functionand in regim de comutatie, au rolul unor intrerupatoare, deci rezulta un regim permanent format dintr-o succesiune periodica de regimuri tranzitorii.

Convertoarele asigura conversia unor cantitati importante de energie. Aceasta impune ca, principalul critetiu de dimensionare sa fie randamentul. Acest fapt determina diferentele intre electronica de putere si electronica de semnal, unde scopul principal este obtinerea unui semnal de iesire fidel.

Structura cartii:

CAP I. Genetalitati asupra convertoarelor statice de putere
CAP II. Redresoarele
CAP III. Functionarea redresoarelor cu sarcina reala
CAP IV. Convertoarele "In patru cadrane" cu comutatie naturala
CAP V. Interactiunile: redresor – sarcina; redresor-retea. Concluzii asupra redresoarelor
CAP VI. Variatoarele de tensiune alternativa
CAP VII. Convertoare de frecventa cu comutatie naturala
CAP VIII. Chopperele (variatoarele de tensiune continua – VTC)
CAP IX. Invertoare cu comutatie comandata
CAP X. Convertoare nepoluante si filtre active
CAP XI. Protectia convertoarelor statice de putere
CAP XII. Dispozitivele Facts in retelele electrice de transport

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here