Implementarea structurilor de control

Implementarea structurilor de control – Implementarea algoritmilor

Timp de citit: < 1 minut

Ce este structura de control a unui program?

Algoritmul proiectat pentru rezolvarea unei anumite probleme trebuie implementat intr-un limbaj de programare; prelucrarea datelor se realizeaza cu ajutorul instructiunilor.

Instructiunea descrie un proces de prelucrare pe care un calculator il poate executa. O instructiune este o constructie valida (care respecta sintaxa limbajului) urmata de ";".

Ordinea in care se executa instructiunile unui program defineste asa-numita structura de control a programului.

Limbajele moderne sunt alcatuite pe principiile programarii structurate. Conform lui C. Bohm si G. Jacobini, orice algoritm poate fi realizat prin combinarea a trei structuri fundamentale:

  • structura secventiala;
  • structura alternativa (de decizie, de selectie);
  • structura repetitiva (ciclica).

Structura lucrarii

  • Implementarea structurii secventiale
  • Implementarea structurilor repetitive
  • Implementarea structurii de decizie
  • Facilitati de intrerupere a unei secvente

Bibliografie:

http://www.panseluta.ro/

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here