Indreptar pentru electroenergeticieni

Indreptar pentru electroenergeticieni – Transportul energiei electrice

Timp de citit: 3 minute

Autor: Alexandru Curelaru
Editura: Scrisul Romanesc
An aparitie: 1973

Ce prezinta lucrarea?

Lucrarea se adresa (si inca se mai adreseaza), personajului tehnic-ingineresc din sectoarele de proiectare, montaj si exploatare ale instalatiilor energetice, dar poate fi de un real folos elevilor si studentilor din invatamantul tehnic de specialitate la pregatirea lucrarilor de seminar si la intocmirea proiectelor de an si de diploma.

Scrisa sub forma de indreptar, cartea isi propunea (si inca isi mai propune) sa puna in indemana lucratorilor din sectorul energetic date privitoare la dimensionarea, alegerea, verificarea, montarea si exploatarea instalatiilor energetice aferente procesului de producere, transport si distributie a energiei electrice.

Cartea are sapte capitole. Primul, cu caracter de cultura tehnica generala, reaminteste specialistului de productie, cunostintele fundamentale de electrotehnica, materiale electrice, masurari etc., notiuni pe care le intalneste curent in activitatea sa zilnica.

Capitolele doi, trei si patru trateaza instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice, prezentand elementele de baza aferente schemelor tehnologice, principiile de functionare, regimurile de lucru, parametrii instalatiilor etc. din centrale, statii si retele electrice. Pentru informarea cititorilor cu problemele de perspectiva ale energeticii, s-a introdus un subcapitol privitor la formele noi (de la acea vreme) de producere a energiei electrice.

De asemenea, in capitolul trei sunt incluse doua subcapitole privind curentii de scurtcircuit si de verificare a aparatelor de comutatie si de protectie la stabilitate termica si electrodinamica. Capitolele cinci si sase, mult mai reduse ca volum, analizeaza circuitele secundare ale instalatiilor electrice din centralele si statiile electrice. Schemele de masura, comanda, semnalizare si blocaj frecvent intalnite in statiile din Romania cat si notiunile privind criteriile de alegere si proiectare ale camarelor de comanda sunt prezentate succint in capitoul cinci.

In capitolul urmator, ilustrat cu numeroase scheme, se prezinta instalatiile de protectii si automatizari ale generatoarelor, transformatoarelor, motoarelor electrice, sistemelor de bare si liniilor electrice aeriene, insistandu-se in mod deosebit asupra calitatii si defectelor schemelor de protectie existente in instalatiile electrice din Romania.

In sfarsit, ultimul capitol – sapte – prezinta sub forma de tabel incercarile la care sunt supuse echipamentele electrice din stalatiile electroenergetice la punerea in functiune, dupa reparatii.

Incercarile analizate sunt prezentate in concordanta cu indicatiile prevazute in normativele si instructiunile de exploatare si punere in functiune ale echipamentelor electrice, aprobate de Ministerul Energiei Electrice din Romania (in 1970 – 1973).

Lucrarea face parte din bibliografia necesara unui Inginer de Exploatare Statii – PRAM (vezi aici).

Structura cartii

Capitolul I – Notiuni fundamentale

 • Principalele semne conventionale folosite in energetica
 • Simboluri si unitati de masura pentru marimile utilizate frecvent in energetica
 • Marimi electrice, magnetice si energetice, terminologie si definitii
 • Materiale electrotehnice

Capitolul II – Producerea energiei electrice

 • Centrale termoelectrice
 • Centrale nuclearoelectrice
 • Centrale hidroelectrice
 • Centrale electrice speciale
 • Instalatii speciale de producere a energiei electrice
 • Generatoare electrice
 • Schemele electrice ale centralelor si statiilor electrice
 • Schemele electrice de conexiuni pentru servicii proprii ale centralelor electrice
 • Functionarea centralelor electrice in sistem interconectat
 • Principalii indicatori tehnico-economici ai centralelor electrice

Capitolul III – Transportul energiei electrice

 • Linii electrice aeriene
 • Linii electrice subterane
 • Determinarea sectiunii conductoarelor
 • Statii electrice
 • Schemele retelelor electrice
 • Transformatoare de forta
 • Curenti de scurtcircuit
 • Alegerea aparatelor electrice
 • Tratarea neutrului
 • Legarea la pamant a instalatiilor electrice

Capitolul IV – Utilizarea energiei electrice

 • Instalatii de distributie
 • Dimensionarea alimentarilor cu energie electrica a consumatorilor
 • Motoare electrice
 • Reglajul tensiunii in sistemele electroenergetice
 • Imbunatatirea factorului de putere

Capitolul V – Circuite de comanda, control si semnalizare la centralele si instalatiile electrice

 • Notiuni generale
 • Aparate de masura si control
 • Comanda de distanta
 • Circuite de semnalizare
 • Blocaje
 • Camere de comanda

Capitolul VI – Circuite de protectie prin relee in instalatiile electroenergetice

 • Principalele tipuri de protectie pentru relee
 • Protectii de baza, de rezerva si auxiliare
 • Parametrii principali ai releelor
 • Clasificarea releelor de protectie
 • Protectia echipamentelor electrice in instalatiile de producere si distributie a energiei electrice
 • Protectia liniilor electrice
 • Dispozitive de automatizare ale sistemelor energetice

Capitoul VII – Incercarile echipamentelor electrice

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here