Masurari electrice – Conditionoare de semnal

Masurari electrice – Conditionoare de semnal

Timp de citit: 2 minute

Autor: David Valeriu
Facultatea de Electrotehnica – Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" – Iasi
An aparitie: 2009

Lucrarea de fata este predata studentilor din anul 2, domeniul inginerie electrica, de la Facultatea de Electrotehnica, Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi.

Ce prezinta lucrarea?

In capitolul 1, intitulat "Procesul de masurare", dupa o introducere in domeniu, se prezinta principalele elemente ce intervin in masurarea unor marimi electrice si anume: masurandul, unitatea de masura, metoda de masurare, mijloacele de masurare, etalonul.

Capitolul 2 "Prelucrarea rezultatelor masurarii" este dedicat, in principal, estimarii erorilor de masurare. Incertitudinea masurarii este determinata pe baza erorilor sistematice si a erorilor aleatoare, punandu-se in evidenta posibilitatile de reducere a acestor doua tipuri de erori.

In capitolul 3 "Conditionoare de semnal" se prezinta reductoarele de tensiune, reductoarele de curent, reductoarele de putere, dar si amplificatoarele de masura, dintre care amplificatorul de instrumentatie are un rol foarte important.

Structura cursului

CAP 1. Procesul de masurare

1.1. Masurandul
1.2. Unitatea de masura
1.3. Metoda de masurare
1.4. Mijloace de masurare
1.4.1. Traductoare
1.4.1.1. Senzori – elemente de executie
1.4.1.2 Traductoare generatoare – traductoare modulatoare
1.4.1.3. Diagrama energetica si functionala a traductoarelor
1.4.2. Caracteristicile metrologice ale mijloacelor electrice de masurare
1.4.2.1. Exactitate masurarii – eroarea / incertitudinea de masurare
1.5. Etaloane
1.5.1. Definitie. Clasificare
1.5.2. Etaloane de curent electric
1.5.3. Etaloane de tensiune
1.5.4. Etaloane si elemente calibrate R, L, C
1.5.4.1. Rezistente etalon si cutii de rezistenta
1.5.4.2. Condensatoare etalon si cutii de condensatoare
1.5.4.3. Etaloane inductive
1.5.5. Etalone de timp si frecventa
1.5.5.1. Evolutia ceasurilor
1.5.5.2. Etaloane de frecventa cu cuart
1.5.5.3. Scari de timp
1.5.6. Metrologia cuantica

CAP 2. Prelucrarea rezultatelor masurarii

2.1. Definirea si clasificarea erorilor de masurare
2.2. Estimarea erorilor sistematice
2.2.1. Estimarea erorilor sistematice la masurari directe
2.2.2. Estimarea erorilor sistematice la masurari indirecte. Propagarea erorilor de masurare
2.3. Estimarea erorilor aleatoare (de fidelitate, intamplatoare)
2.3.1. Caracteristicile unui set de masurari
2.3.2. Distributii de probabilitate teoretice
2.3.2.1. Distributia normala (gauss)
2.3.2.2. Distributia t (student)
2.3.3. Estimarea erorilor aleatoare la masurari indirecte – propagarea erorilor
2.4. Estimarea erorii totale
2.5. Modele pentru determinarea incertitudinii de masurare
2.5.1. Modelul ISO
2.5.2. Modelul inginerilor
2.6. Asupra terminologiei

CAP 3. Conditionoare de semnal

3.1. Reductoare de tensiune
3.1.1 Divizoare de tensiune
3.1.2 Transformatoare de tensiune
3.2. Reductoare de curent
3.2.1. Suntul
3.2.2. Transformatoare de curent
3.3. Reductoare de putere
3.3.1. Definitie, functionare
3.3.2. Atenuatoare fixe
3.3.3 Atenuatoare reglabile
3.4 Amplificatoare de masura
3.4.1 Configuratii de baza utilizand amplificatoare operationale
3.4.2 Amplificatorul de instrumentatie

Bibliografie:

https://www.ubitec.co.uk/

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here