Modulatia in sisteme de identificare – Identificarea semnalelor

Timp de citit: < 1 minut

Ce este modulatia semnalelor?

Modulatia este operatia de transformare a unui semnal util, numit semnal modulator, intr-un semnal modulat, in vederea transmiterii acestuia la distanta.

Prin modulare se realizeaza

1. Adaptarea la conditiile particulare ale canalului de comunicatie.

La o transmisie radio se urmareste translatarea spectrului de joasa frecventa al vocii in jurul unei frecvente radio, aflata in domeniul de inalta frecventa, astfel incat antenele de emisie si receptie sa functioneze eficient (o antena emite / receptioneaza eficient daca lungimea sa fizica este comparabila cu lungimea de unda a semnalului transmis);

2. Multiplexarea semnalelor, permite utilizarea aceluiasi mediu de transmisie pentru mai multe comunicatii.

Structura cursului

 • Tehnici de modulatie analogica
 • Tipuri de modulatie analogica
 • Modulatia in amplitudine – MA
 • MA-PS modularea in amplitudine cu purtatoare suprimata
 • MA-BLU modularea in amplitudine cu banda laterala unica
 • Transmisii MA-BLU
 • Multiplicarea analogica
 • Modularea prin choppare
 • Modulatorul prin choppare cu diode
 • Modulatorul prin choppare cu tranzistoare
 • Modularea in amplitudine in circuite integrate
 • Demodularea semnalelor modulate in amplitudine
 • Demodularea MA de anvelopa
 • Demodulatorul de anvelopa de varf – paralel
 • Demodulatorul in contratimp
 • Demodulator MA de anvelopa de varf cu AO
 • Demodularea sincrona
 • Modulatia in frecventa
 • Generarea semnalelor modulate in frecventa
 • Demodularea MF

Un comentariu

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here