Perifericele "on-chip" ale microprocesorului Rabbit 3000

Perifericele "on-chip" ale microprocesorului Rabbit 3000 si sistemul de intreruperi

Timp de citit: < 1 minut

Ce prezinta lucrarea?

Scopul acestei lucrari de laborator este prezentarea perifericelor microprocesorului Rabbit 3000, precum si a intreruperilor asociate acestora.

De asemenea se urmareste si familiarizarea studentilor cu unele dintre perifericele microprocesorului Rabbit 3000, si anume timerele.

Perifericele microprocesorului Rabbit 3000

Dintre perifericele cele mai importante ale microprocesorului Rabbit 3000 putem aminti porturile paralele de I/O, timerele, porturile seriale, portul slave Rabbit etc. In lucrarea se prezinta timerele microprocesorului Rabbit.

Microprocesorul Rabbit are doua timere: timerul A si timerul B. Timerul A este utilizat in principal pentru generarea ceasului pentru diverse periferice, pentru generarea vitezei de comunicatie pentru porturile seriale, pentru generarea ceasului pentru porturile paralele D si E si pentru generarea intreruperilor periodice.

Contoarele A1-A7 sunt contoare de uz general, iar contoarele A8-A10 sunt contoare dedicate anumitor periferice.

Timerul B poate fi folosit pentru aceleasi functii, dar nu poate genera ceasul pentru comunicatia seriala.

Timerul B este mai flexibil atunci cand poate fi utilizat, deoarece programul poate citi timpul dintr-un contor ce ruleaza continuu, iar evenimentele pot fi programate sa apara la un anumit moment determinat din viitor.

Structura lucrarii

 • Timerul A
 • Registri I/O ai timerului A
 • Utilizarea practica a timerului A
 • Timerul B
 • Utilizarea timerului B
 • Sistemul de intreruperi la microprocesorul Rabbit 3000
 • Descrierea sistemului de intreruperi
 • Prioritatea intreruperilor
 • Intreruperile externe
 • Echipamente si dispozitive folosite
 • Teme

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here