Calculul impedantelor - Masurarea impedantelor prin metode directe

Calculul impedantelor – Masurarea impedantelor prin metode directe

Timp de citit: 2 minute

Parametrii de circuit electric R, X, si Z

Parametrii de circuit electric R, X, si Z reprezinta marimi ce caracterizeaza proprietatile unor elemente de circuit (rezistoare, bobine, condensatoare) de a disipa sau absorbi energie electromagnetica sub diferite forme (caldura, energie electrica sau magnetica) si la valori care depind de constructia elementului, de curentul electric (prin frecventa, amplitudine, forma de unda), precum si de alti factori de mediu (temperatura, presiune s.a.). Din aceste cauze, parametrii mentionati au valori determinate de conditiile de lucru ale elementelor, masurarea trebuind sa fie facuta in acele conditii sau in conditii apropiate.

Masurarea impedantei

Astfel, in curent continuu se masoara rezistenta electrica a rezistoarelor si a bobinelor (la temperatura ambianta sau la temperaturi superioare, produse de exemplu de regimul de functionare la un anumit curent) sau rezistentele de izolatie si rezistentele dielectricilor condensatoarelor.

In curent alternativ (de obicei sinusoidal) se masoara impedanta si componentele sale (modulul si argumentul sau partea reala si partea imaginara) pentru bobine si condensatoare.

Bobinele cu miez feromagnetic avand rezistenta si reactanta mai mari decat cele fara fier, necesita masurarea in conditii de functionare, iar la condensatoarele electrolitice de filtraj masurarea se face cu tensiune continua de polarizare suprapusa peste cea alternativa.

Prezentarea rezultatelor masurarii (in coordonate rectangulare sau polare, in procente etc.) precum si modul de afisare (analogic, digital, prin inregistrare etc.) trebuie realizate astfel incat sa fie sugestive pentru masurarea respectiva.

Ca urmare, s-a dezvoltat o varietate foarte mare de aparate pentru masurarea impedantei, a caror clasificare este ingreunata si de faptul ca unele cauta sa fie cat mai universale, pe cand altele sunt foarte specializate.

Structura cursului

1. MASURAREA REZISTENTEI ELECTRICE PRIN METODE DIRECT
 • Ohmmetre
 • Ohmmetre digitale
2. MASURAREA REZISTENTEI ELECTRICE PRIN COMPARATIE
 • Miliohmmetre
 • Megohmmetre si teraohmmetre
3. MASURAREA REZISTENTEI ELECTRICE PRIN METODE DE PUNTE
 • Punti Wheatstone echilibrat
 • Punti pentru masurarea rezistentelor electrice mici
 • Punti pentru masurarea rezistentelor electrice mari
 • Punti neechilibrate
4. MASURAREA REZISTENTEI ELECTRICE PRIN METODE INDIRECTE
 • Metoda ampermetrului si voltmetrului
 • Metoda substitutiei
5. MASURAREA IMPEDANTELOR PRIN METODE DIRECTE
 • Capacimetre
 • Inductantmetre
 • Impedantmetre
6. MASURAREA IMPEDANTEI PRIN METODE DE PUNTE

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here