Electrotehnica I.I.R.U.C.

Electrotehnica I.I.R.U.C. – Ce este electrocinetica?

Timp de citit: 4 minute

Autor: Ing. Doncescu Dumitru
Intreprinderea pentru Intretinerea si Repararea Utilajelor de Calcul si de electronica profesionala (I.I.R.U.C.)
An aparitie: 1984

Fenomenele electrice si magnetice

Fenomenele electrice si magnetice se cunosteau din antichitate. Aprofundarea cunostintelor legate de aceste fenomene s-a facut mult mai tarziu. Abia la sfarsitul secolului al optsprezecelea (la 1785), Ch. A. Coulomb, folosind balanta de torsiune, a determinat interactiunile mecanice dintre mici corpuri electrizate.

Un avant in dezvoltarea studiului si cercetarii electromagnetismului s-a facut simtit la 1800, cand fizicianul A. Volta a construit prima pila electrica. Cu ajutorul pilei electrice s-a obtinut curentul electric de conductie. Astfel, s-a permis studiul fenomenelor de electroliza si celelalte efecte ale curentului electric.

Fenomenul inductiei electromagnetice

Fenomenul inductiei electromagnetice descoperit de M.Faraday in 1831 a constituit baza aplicatiilor tehnice de producere, transport si utilizare a energiei electromagnetice. Mai tarziu, in 1873, J.C. Maxwell aprofundeaza si elaboreaza teoria campului electromagnetic. Verificata prin experienta de H.Hertz in 1888, teoria campului electromagnetic avea sa fie ulterior transpusa in aplicatii practice si sa se finalizeze in transmiterea de informatii prin intermediul undelor electromagnetice.

Un rol important in progresul studierii si cercetarii fenomenelor electromagnetice l-au avut si oamenii de stiinta romani: N. Vasilescu Karpen, C. Budeanu, St. Procopiu, P. Andronescu si R.Radulet.

Constantin Budeanu a colaborat activ la lucrarile CEI (Comisia Electrotehnica Internationala) inca dinainte de al doilea razboi mondial, iar in 1964 academicianul Remus Radulet a fost ales presedinte al Comisiei Electrotehnice Internationale.

Structura cartii

CAP. 1 – Introducere

1.1. Notiuni de calcul vectorial
1.2. Simbolurile marimilor fizice

CAP. 2 – Electrostatica

2.1. Fenomene electrice. Sarcina electrica. Camp electric. Intensitatea campului electric in vid
2.1.1. Conductori, semiconductori, izolanti
2.1.2. Formula lui Coulomb
2.1.3. Campul electric al unei sarcini electrice punctuale
2.1.4. Unitati de masura
2.2. Tensiunea si potentialul electric
2.2.1. Unitati de masura
2.2.2. Aplicatii
2.3. Campul electrostatic in vid al unor repartitii de sarcini. Superpozitia.
2.3.1. Aplicatie
2.4. Campul electrostatic in conductoare
2.5. Campul electric in substanta
2.5.1. Dielectricii nepolari
2.5.2. Dielectricii polari
2.6. Intensitatea campului electric in interiorul corpurilor polarizate. Inductia electrica
2.6.1. Polarizarea electrica temporara
2.7. Fluxul electric
2.8. Condensatoare electrice
2.8.1. Teorema capacitatii electrice
2.8.2. Capacitatea condensatorului plan
2.8.3. Capacitati echivalente. Condensatoare legate in serie si condensatoare legate in paralel

CAP. 3 – Electrocinetica

3.1. Starea electrocinetica. Intensitatea curentului de conductie
3.2. Densitatea curentului electric de conductie
3.3. Natura fizica a curentului electric de conductie
3.4. Curentul electric in semiconductoare
3.5. Curentul electric in vid
3.6. Curentul electric in gaze
3.7. Curentul electric in electroliti
3.8. Campuri electrice imprimate
3.8.1. Campuri electrice imprimate de acceleratie
3.8.2. Campuri electrice imprimate de natura termica
3.8.3. Campuri electrice imprimate de concentratie
3.8.4. Campuri electrice imprimate de contact voltaice
3.8.5. Campuri electrice imprimate de contact termice
3.8.6. Campuri electrice imprimate de contact galvanice
3.8.7. Elemente galvanice primare (pile electrice). Pila Volta. Pila Daniel. Pila Leclanche
3.8.8. Elemente galvanice secundare (acumulatoare). Acumulatoare cu plumb. Acumulatoare alcaline
3.9. Generatorul electric (sursa electrica). Tensiunea electromotoare
3.10. Legile electrocineticii
3.10.1. Legea de conservare a sarcinii electrice
3.10.2. Legea conductiei electrice
3.10.3. Legea transformarii energiei in conductoare parcurse de curenti electrici. (Legea Joule-Lenz)
3.10.4. Aplicatii in tehnica ale efectului electrocaloric
3.11. Circuite de curent continuu
3.11.1. Rezistorul ideal
3.11.2. Sursa ideala de tensiune
3.11.3. Sursa ideala de curent
3.11.4. Sursa reala de tensiune
3.11.5. Sursa reala de curent
3.11.6. Echivalenta surselor electrice
3.11.7. Legarea surselor electrice ideale
3.12. Elementele topologice ale circuitelor de curent continuu
3.13. Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite de curent continuu
3.13.1. Teorema intai a lui Kirchhoff
3.13.2. Teorema a doua a lui Kirchhoff
3.14. Puteri in circuite de curent continuu
3.15. Teorema transferului maxim de putere
3.16. Metode de rezolvare a circuitelor liniare de curent continuu
3.16.1. Metoda teoremelor lui Kirchhoff
3.16.2. Metoda superpozitiei
3.16.3. Metoda curentilor ciclici
3.16.4. Metoda tensiunilor la noduri
3.17. Metode de simplificare a circuitelor electrice
3.17.1. Metoda rezistentelor echivalente
3.17.2. Iegarea in serie a reglatoarelor. Divizorul de tensiune
3.17.3. Legarea in paralel a rezistoarelor. Divizorul de curent
3.17.4. Teorema lui Vaschy
3.18. Metode de rezolvare partiala a unui circuit de curent continuu
3.18.1. Metoda generatorului echivalent de tensiune
3.18.2. Metoda generatorului echivalent de curent
3.19. Circuite neliniare de curent continuu
3.19.1. Calculul circuitelor cu elemente neliniare
3.19.2. Legarea in serie
3.19.3. Legarea in serie a unui rezistor neliniar cu o sursa
3.19.4. Echivalarea unui element neliniar cu elemente liniare de circuit
3.19.5. Legarea in paralel
3.19.6. Aplicatie

CAP. 4 – Electrodinamica

4.1. Campul magnetic in vid
4.1.1. Linia de camp magnetic
4.1.2. Fluxul magnetic
4.2. Forte in camp magnetic
4.2.1. Forta lui Lorentz (Forta magnetica). Aplicatie
4.2.2. Forta lui Laplace (Forta electromagnetica)
4.2.3. Forta lui Ampere (Forta electrodinamica). Aplicatie
4.3. Formula lui Biot-Savart
4.4. Intensitatea campului magnetic. Aplicatie
4.5. Tensiunea magnetomotoare. Solenatia. Aplicatii
4.6. Campul magnetic in corpuri
4.6.1. Magnetizarea temporara si permanenta
4.6.2. Interpretarea microscopica a magnetizatiei
4.6.3. Intensitatea campului magnetic si inductia magnetica in interiorul corpurilor
4.6.4. Fluxul magnetic in corpuri introduse in camp magnetic. Legea fluxului magnetic. Aplicatii
4.6.5. Fluxul magnetic dintr-o bobina
4.6.6. Feromagnetismul
4.6.7. Materiale feromagnetice moi
4.6.8. Materiale feromagnetice dure
4.6.9. Materiale ferimagnetice
1.7. Circuite magnetice
4.7.1. Reluctanta magnetica
4.7.2. Legea lui Ohm pentru o latura de circuit magnetic
4.7.3. Legea lui Ohm pentru un circuit magnetic inchis. Aplicatie
4.7.4. Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice. Aplicatie
4.7.5. Analogia cu circuitele electrice. Aplicatie
4.7.6. Calculul circuitelor magnetice. Calculul geometriei circuitelor magnetice. Calculul solenatiilor. Calculul inductiei magnetice in intrefier. Aplicatie
4.8. Bobine electrice
4.8.1. Inductivitatea unei bobine. Aplicatii
4.8.2. Inductivitati proprii si mutuale
4.8.3. Coeficient de cuplaj. Aplicatii
4.9. Legea inductiei electromagnetice
4.9.1. Regula lui Lenz
4.9.2. Inductia magnetica prin transformare
4.9.3. Inductia magnetica prin miscare
4.9.4. Aplicatie
4.10. Curentii turbionari
4.11. Efectul Hall
4.12. Energia din campul magnetic
4.13. Densitatea de volum a energiei magnetice
4.14. Forta in campul magnetic. Aplicatie

CAP. 5 – Curentul alternativ sinusoidal

5.1. Generarea tensiunii electromotoare alternative sinusoidale. Curentul alternativ sinusoidal
5.1.1. Marime periodica. Perioada. Frecventa. Pulsatie
5.1.2. Valoare medie. Marime alternativa. Valoare efectiva. Aplicatii
5.1.3. Caracteristicile marimilor sinusoidale. Aplicatii
5.1.4. Precizari in legatura cu caracteristicile marimilor sinusoidale
5.2. Reprezentarea marimilor sinusoidale
5.2.1. Reprezentarea in instantaneu
5.2.2. Reprezentarea carteziana
5.2.3. Reprezentarea in complex. Aplicatii
5.3. Elemente ideale de circuit in regim sinusoidal
5.3.1. Elemente de circuit pasive. Aplicatii
5.3.2. Elemente de circuit active
5.4. Circuite simple in regim sinusoidal
5.4.1. Impedanta. Admitanta. Aplicatie
5.5. Circuite serie si paralel
5.5.1. Circuitul RL serie
5.5.2. Circuitul RC serie
5.5.3. Circuitul RLC serie
5.5.4. Circuitul RLC paralel
5.6. Rezonanta in circuite electrice de curent alternativ sinusoidal
5.6.1. Rezonanta serie
5.6.2. Rezonanta paralel
5.6.3. Rezonanta multipla
5.6.4. Ferorezonanta
5.7. Puterea in curent alternativ sinusoidal
5.7.1. Puterea activa. Puterea reactiva. Puterea aparenta
5.7.2. Reprezentarea puterilor in complex. Aplicatii
5.7.3. Transferul maxim de putere activa
5.7.4. Teorema conservarii puterilor complexe in circuite de curent alternativ sinusoidal
5.8. Metode de rezolvare a circuitelor electrice liniare de curent alternativ sinusoidal
5.8.1. Metoda legii lui Ohm
5.8.2. Metoda impedantelor echivalente. Aplicatie
5.8.3. Metoda teoremelor lui Kirchhoff. Aplicatie
5.8.4. Metoda superpozitiei
5.8.5. Metoda curentilor ciclici. Aplicatie
5.8.6. Metoda potentialelor la noduri. Aplicatie
5.8.7. Metoda generatoarelor echivalente. Aplicatie

CAP. 6 – Regimul tranzitoriu in circuitele electrice

6.1. Circuitul RL
6.2. Circuitul RC
6.3. Circuitul R
6.4. Aplicatii

CAP. 7 – Circuite neliniare in regim sinusoidal

7.1. Rezistorul neliniar
7.2. Dioda semiconductoare
7.3. Redresorul electric
7.4. Bobina neliniara
7.5. Condensatorul neliniar

CAP. 8 – Scheme echivalente a elementelor neliniare pentru semnal mic

8.1. Schema echivalenta a diodei pentru semnal mic si joasa frecventa
8.2. Schema echivalenta a tranzistorului pentru semnal mic si joasa frecventa

CAP. 9 – Linii electrice lungi

9.1. Fenomene pe linii electrice lungi
9.2. Linii electrice lungi cu pierderi
9.3. Aplicatie

CAP. 10 – Unde electromagnetice

10.1. Propagarea campului electromagnetic
10.2. Generarea undelor electromagnetice

7 comentarii

  1. I.I.R.U.C. a fost cea mai competenta si complexa intreprindere de service din lume, ajungand in anul 1990, sa fie monopol mondial!

  2. Nu-mi pot imagina unde am fi fost astazi daca jigodiile nu incepeau distrugerea romanilor in fatidicul an '89 in numele asa zisei democratii prost intelese de catre politicieni cu o mentalitate de semicomunisti combinata cu cea a unor oameni de afaceri gen "aprozaristi" cu experienta in binecunoscuta bisnitareala si care ne indreapta "victorios" spre cel mai devastator dezastru din istoria acestei natiuni prin distrugerea in primul rand a culturii si stiintei dobandite si datorita inteligentei generatiilor precursoare, pacat ca sub ochii nostri si prin pasivitatea noastra s-a distrus tot ce se putea!

  3. Am fi fost departe! Romania tocmai isi achitase datoria externa, si avea investitii imense in exterior, dividende, creante…etc. Ideea de a face o banca internationala, a grabit unirea fortelor economice mondiale, dependente de F.M.I., pentru a actiona la distrugerea Romaniei, folosindu-se chiar de romani. Romania e o colonie, iar procesul de distrugere continua!

  4. Razi in continuare.. Probabil ca atata esti in stare. Dar te rog ferm, sa nu scoti din context ce am scris eu, adaptat la un timp, si mai invata limba romana, inainte de a dialoga! Scris si citit. Unde vezi ca am scris eu "Romania monopol mondial in electronica" ???!!!. Era vorba de ce facea IIRUC, pana in anii '90. In domeniul de service! Mai intai documenteaza-te. Aceasta atitudine, te avantajeaza ca sa activezi cu mult succes, in politica sau jurnalism ! Succes! Nu te obosi sa raspunzi, deoarece am sa ignor!

  5. IIRUC e o firma romaneasca de service si momentan se mai ocupa cu case de marcat (evident in electronica…) iar dvs. ati spus ca era sa fie monopol mondial… am fost la prea multe locul 1 in galaxie ba chiar in univers daca e sa dam crezare traditiei romanesti ca oamenii au fost creati de Dumnezeu si alta viata decat aici nu mai exista.

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here