Memoratorul radiotehnicianului

Memoratorul radiotehnicianului – Propagarea undelor electromagnetice

Timp de citit: < 1 minut

Autori: Ing. Stelian Lozneanu, Fiz. Laczko Arpad
Editura: Junumea – Iasi
An aparitie: 1985

Ce prezinta lucrarea?

Radiotehnica dispune de o bogata literatura de specialitate in care sunt abordate, pornind de la nivelul elementar catre cel superior, multitudinea problemelor specifice. Cu toate acestea se impunea aparitia unor lucrari de sinteza, care grupand intr-un mod accesibil si functional, elemente de baza din practica radiotehnica, sa se constituie intr-un adevarat instrument de lucru al radiotehnicianului.

Acest memorator incearca sa indeplineasca acest deziderat propunandu-si sa puna la dispozitie celor interesati o sinteza de date teoretice si practice, utile in activitatea de proiectare, executie si testare a echipamentelor radiotehnice.

La elaborarea lucrarii s-a utilizat un vast material bibliografic, care a permis pe de alta parte sintetizarea celor mai importante aspecte referitoare la tema tratata, iar pe de alta parte gasirea unui mod unitar de abordare a problemelor intalnite in practica radiotehnica.

Structura lucrarii

Lucrarea este structurata pe patru capitole cuprinzand principalele probleme teoretice, relatii de proiectare, nomograme si material tabelar, referitoare la cele mai importante aspecte din domeniul radiotehnicii, dupa cum urmeaza:

Capitolul 1. Elemente de circuit
Capitolul 2. Circuite
Capitolul 3. Propagarea undelor electromagnetice
Capitolul 4. Electroacustica

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here