Antene - Ebenhard Spindler - Dimensiunile si proprietatile antenelor

Antene – Ebenhard Spindler – Dimensiunile si proprietatile antenelor

Timp de citit: 2 minute

Autor: Ebenhard Spindler
Seria: Electronica Aplicata
Anul aparitiei: 1983

Ce prezinta lucrarea?

Scopul acestei carti il constituie completarea literaturii existente (pana in 1983) referitoare la antene intr-o anume directie. S-a acordat o atentie deosebita constructiei antenelor deoarece intregul domeniu teoretic al antenelor de receptie este tratat in mod amanuntit in literatura de specialitate deja existenta.

Se incearca indrumarea atat cititorilor fara cunostinte prealabile, cat si cititorilor cu experienta in domeniu, sa construiasca antene sau instalatii de antene de mare randament.

In domeniul constructiei de antene pentru amatori exista foarte multe neclaritati, ca dc exemplu cele legate de dimensionarea antenelor.

Adeseori apar conceptii care reprezinta generalizari de neconceput ale unor adevaruri tehnice particulare. Astfel de principii amatoricesti, gresit utilizate, conduc frecvent la rezultate dezamagitoare. Este cunoscut ca daca se doreste o receptie buna, mai ales in conditii dificile, mare importanta o dobandeste antena dimensionata si utilizata corect.

Pentru a rezolva multiplele probleme ale antenelor se vor prezenta un sortiment variat de antene, incepand cu antenele cele mai simple si terminand cu cele mai moderne tipuri de antene speciale.

Antenele prezentate

Antenele prezentate pot sa asigure o receptie buna a emisiunilor de televiziune atat alb-negru, cat si color, indeosebi antenele speciale de mare randament. A fost acordata cea mni mare atentie antenelor de televiziune. Alaturi de acestea sunt descrise, desigur, si antenele pentru receptia radiodifuziunii MF (UUS), inclusiv stereo, si nu in cele din urma antenele de mare randament pentru radioamatori.

Dispozitivele electronice, a caror constructie nu o recomandam cititorilor fara experienta, sunt prezentate pe scurt in ceea ce priveste functionarea si constructia principala, in asa fel incat sa fie posibila folosirea corecta a produselor industriale, mai ales in interesul functionarii ireprosabile a unei instalatii simple.

Din expunerea temei acestei carti rezulta in mod necesar ca problemele speciale si consideratiile teoretice vor fi tratate intr-un cadru restrans. In legatura cu acestea se poate consulta literatura corespunzatoare.

La baza tuturor datelor antenelor stau calculele exacte care se intemeiaza pe lucrarile teoretice ale autorului si pe experienta sa practica. Datele tehnice al tuturor antenelor au fost stabilite prin masuratori si au fost verificate practic.

Antenele prezentate sunt de tipuri moderne (pana in 1983), au un mare randament si corespund ca functionare produselor industriale celor mai remarcabile, parte din ele fiind superioare acestora.

Structura lucrarii

CAP. 1 – Principiile tehnicii antenelor
CAP. 2 – Alegerea antenei optime conform scopului utilizarii
CAP. 3 – Consideratii asupra constructiei practice a antenelor
CAP. 4 – Dimensiunile si proprietatile antenelor
CAP. 5 – Grupe de antene
CAP. 6 – Cabluri si fideri
CAP. 7 – Anexe

Un comentariu

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here