Supratensiuni accidentale

Supratensiuni accidentale – Elemente de circuit pentru limitarea varfurilor de tensiune

Timp de citit: < 1 minut

Autor: Ing. Turcu Gheorghe
An aparitie: 2014

Ce sunt perturbatiile electrice?

Cea mai insemnata parte din perturbatiile electromagnetice care se manifesta in mediul industrial este produsa de regimurile tranzitorii ale echipamentelor si instalatiilor electrice de actionare precum si de variatiile amplitudinii si frecventei tensiunii de alimentare peste limitele admise, perturbatii care se propaga prin conductie (reteaua de alimentare).

Cauzele principale ale unor astfel de perturbatii sunt in general urmatoarele:

 • comutarile instalatiilor de forta;
 • reconfigurarile din mers ale unor subsisteme energetice;
 • schimbarea in regim de lucru a prizelor transformatoarelor;
 • functionarea cu socuri de sarcina a motoarelor electrice de actionare de puteremedie si mare;
 • socurile de curent specifice arcurilor electrice (instalatii de sudura, cuptoare cu arc electric etc.);
 • comutarile ON/OFF ale sarcinilor inductive si capacitive importante (cum sunt de exemplu instalatiile mixte de filtrare- compensare);
 • scurtcircuitele accidentale;
 • supratensiuni datorate descarcarilor electrice atmosferice;
 • variatiile rapide ale amplitudinii si frecventei tensiunii de alimentare peste limitele admise de constructorii echipamentelor ca urmare a supraincarcarii retelei, comutarii instalatiilor energetice, scurtcircuite, etc.

Structura cursului

 • Introducere
 • Tipuri de perturbatii in retea
 • Elemente de circuit pentru limitarea varfurilor de tensiune
 • Varistorul MOV (Metal Oxid Varistor)
 • Limitatoare cu diode Zener
 • Tub cu descarcare in gaze (eclator)
 • Limitatoare cu mai multe etaje
 • Dispozitive comerciale pentru eliminarea supratensiunilor

Bibliografie:

https://www.p3-inc.com/

4 comentarii

 1. You have surface traces that are burned up which by looks of the severity of the char you can also count on several of the inboard trace layers being fried.

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 2 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here